Inspekce/CE

CE

Důsledkem nebezpečné mezipodlahy může být riziko nehod, fyzických zranění a materiálních škod. Abyste tomu zabránili, musíte podle zákona jako zaměstnavatel provést tři povinné kontroly skladu a/nebo mezipodlahy. Jedná se o nulovou kontrolu, pravidelnou bezpečnostní kontrolu a kontrolu v případě poškození.