- Zásady ochrany osobních údajů - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Vyžádat si nabídku

Zásady ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, které nám poskytnete, budeme shromažďovat a používat, protože jsou nezbytné pro uzavření a realizaci jakékoli smlouvy s vámi. To platí jak pro naše (potenciální) zákazníky, tak pro strany, od kterých nakupujeme zboží a/nebo služby.

Jste-li naším (potenciálním) zákazníkem, použijeme vaše údaje k tomu, abychom vám mohli zaslat nabídku, určit, jaké specifikace nebo přání by mělo konkrétní zboží nebo služba splňovat, abychom vám mohli dodat zboží nebo provést práci, vystavit vám fakturu a abychom s vámi mohli hladce a efektivně komunikovat o aspektech realizace smlouvy.

Jste-li (potenciální) dodavatel nebo jiný smluvní partner, jsou vaše osobní údaje rovněž nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V případě nákupu jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli sdělit, jaké specifikace nebo přání by podle našeho názoru mělo konkrétní zboží nebo služba splňovat, abychom vám mohli zaslat žádost o cenovou nabídku nebo u vás učinit objednávku, abychom mohli uhradit vaše faktury a abychom s vámi mohli hladce a efektivně komunikovat o dalších aspektech smlouvy.

Pokud s vámi máme obchodní vztah, použijeme vaše údaje, abychom vás kontaktovali pro účely, které jsou v zájmu naší společnosti. Může se jednat o účely, jako je projednání možné spolupráce, poskytování a získávání informací a údržba naší sítě.

Více informací

Nolte Mezzanine

Schoffel 1
1648 GG De Goorn
Nizozemsko
Tel: +31 (0)229-304040
E-mail: info@noltemezzanine.com

Přímý kontakt

O společnosti Mezzanine

Nolte Mezzanine ontwerpt, produceert en monteert Mezzanine vloeren voor heel Europa. Onze producten kunnen volgens uw wens geproduceerd worden én zijn werkelijk voorzien van een CE-keurmerk.

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Pokud nám však žádné nebo dostatečné osobní údaje neposkytnete, je možné, že nebudeme moci výše uvedenou práci provést.

Převod třetím stranám
V souvislosti s plněním jakékoli smlouvy s vámi můžeme být nuceni poskytnout vaše osobní údaje stranám, které nám dodávají díly, materiály a výrobky nebo provádějí práce naším jménem. Využíváme také externí serverový prostor k ukládání (částí) našich prodejních a nákupních záznamů, jejichž součástí jsou vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu budou vaše osobní údaje poskytnuty našemu poskytovateli serverového prostoru. Používáme také kancelářský balík Microsoft Office a související možnosti ukládání e-mailů a dalších souborů. A konečně, protože využíváme službu rozesílání newsletterů, budou vaše osobní údaje předány poskytovateli této služby.

Přímý marketing
V souvislosti s plněním jakékoli smlouvy s vámi můžeme být nuceni poskytnout vaše osobní údaje stranám, které nám dodávají díly, materiály a výrobky nebo provádějí práce naším jménem. Využíváme také externí serverový prostor k ukládání (částí) našich prodejních a nákupních záznamů, jejichž součástí jsou vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu budou vaše osobní údaje poskytnuty našemu poskytovateli serverového prostoru. Používáme také kancelářský balík Microsoft Office a související možnosti ukládání e-mailů a dalších souborů. A konečně, protože využíváme službu rozesílání newsletterů, budou vaše osobní údaje předány poskytovateli této služby.

Doba uchovávání osobních údajů
Pokud jste si u nás vyžádali nabídku, ale dosud jste se nestali našimi zákazníky, odstraníme vaše údaje nejpozději do jednoho roku od našeho posledního kontaktu. Pokud jsme od vás obdrželi nabídku, ale nestali jsme se vaším zákazníkem, vaše osobní údaje budou rovněž odstraněny nejpozději do jednoho roku od našeho posledního kontaktu. Pokud jste se stali naším zákazníkem nebo pokud jsme se my stali vaším zákazníkem, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu sedmi let od konce účetního roku, ve kterém byla smlouva s vámi plně realizována. Doba sedmi let odpovídá době, po kterou jsme povinni uchovávat naše záznamy pro daňovou a celní správu. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje odstraníme.

Soubory cookie
Společnost Nolte Mezzanine používá soubory cookie a další technologie, aby vám usnadnila používání stránek online a sledovala, jak jsou stránky používány (prostřednictvím služby Google Analytics), abychom na základě toho mohli zlepšovat kvalitu našich služeb.

Vaše práva
Máte právo nás požádat o nahlédnutí do svých osobních údajů. Pokud k tomu existuje důvod, můžete nás také požádat o doplnění svých osobních údajů nebo o změnu nepřesností. Kromě toho máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů nebo o omezení používání svých osobních údajů. Můžete také vznést námitku proti shromažďování a používání vašich údajů nebo podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu osobních údajů. A konečně můžete požádat o získání svých osobních údajů od nás nebo o jejich předání jiné straně. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +31 (0)229 304040 nebo e-mailem na adrese info@noltemezzanine.com. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete získat více informací o shromažďování a používání vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit.

De Goorn, 25. května 2018