- Odmítnutí odpovědnosti - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Vyžádat si nabídku

Odmítnutí odpovědnosti

Podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahují na tyto webové stránky www.noltemezzanine.com.

Návštěvou těchto webových stránek a/nebo používáním informací poskytovaných na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím souhlasíte s platností tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami konkrétních produktů a služeb objednaných prostřednictvím těchto webových stránek a tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti mají přednost podmínky těchto produktů a služeb.

Používání webových stránek Nolte
Informace na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně pro všeobecné informační účely. Z informací na těchto webových stránkách nelze vyvozovat žádná práva. Přestože společnost Nolte věnuje sestavování a údržbě těchto webových stránek velkou péči a využívá přitom zdroje, které jsou považovány za spolehlivé, nemůže společnost Nolte Mezzanine zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Společnost Nolte Mezzanine rovněž nezaručuje, že webové stránky budou fungovat bez chyb a přerušení. Společnost Nolte Mezzanine výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost s ohledem na správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací a (nerušené) používání těchto webových stránek.

Informace od třetích stran, produkty a služby
Pokud společnost Nolte Mezzanine zobrazuje odkazy na webové stránky třetích stran, neznamená to, že produkty nebo služby nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím společnost Nolte Mezzanine doporučuje. Společnost Nolte Mezzanine proto nenese žádnou odpovědnost za obsah, používání nebo dostupnost webových stránek, na které odkazuje nebo které odkazují na tyto webové stránky. Používání takových odkazů je na vlastní nebezpečí. Informace na těchto webových stránkách nebyly posouzeny obchodní komorou z hlediska přesnosti, přiměřenosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Žádosti o umístění odkazů na webové stránky třetích stran na www.noltemezzanine.com podléhají řadě kritérií.

Změny
Společnost Nolte Mezzanine si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího upozornění změnit informace nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda se informace nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, nezměnily.

Využití informací
Společnost Nolte Mezzanine si vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví a další práva týkající se všech informací nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím (včetně všech textů, grafických materiálů a log). Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nolte Mezzanine nebo zákonného souhlasu vlastníka není dovoleno informace na těchto webových stránkách kopírovat, stahovat nebo jakýmkoli způsobem zveřejňovat, šířit či reprodukovat. Informace na těchto webových stránkách si však můžete vytisknout a/nebo stáhnout pro vlastní potřebu.

Rozhodné právo
Na tyto webové stránky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje nizozemské právo. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním budou předloženy výhradně příslušnému soudu v Nizozemsku.

Odpovědné zveřejňování
Nečekaně se může stát, že se v některém z našich systémů objeví slabé místo. Pokud objevíte slabé místo, prosíme vás, abyste to co nejdříve oznámili, abychom mohli přijmout potřebná opatření.

Žádáme vás, abyste:

Nahlásit nám zranitelnost co nejdříve po jejím objevení.
Pošlete své poznatky na adresu info@noltemezzanine.com
Poskytněte dostatečné informace k reprodukci problému, abychom jej mohli co nejdříve odstranit. Obvykle stačí IP adresa nebo adresa URL postiženého systému a popis zranitelnosti, ale u složitějších zranitelností může být vyžadováno více informací.
Zanechte nám své kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat a společně pracovat na bezpečném výsledku. Zanechte prosím alespoň e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
nesdílet informace o bezpečnostním problému s ostatními, dokud nebude vyřešen.
odpovědně nakládat s poznatky o bezpečnostním problému tím, že nepodniknete žádné kroky nad rámec toho, co je nezbytné k prokázání bezpečnostního problému.
Uvědomte si, že na veškeré informace ze systémů obchodní komory se vztahuje povinnost mlčenlivosti a že další zveřejnění těchto informací je trestné.
V každém případě se jim vyhněte:

Umístění malwaru
Kopírování, změna nebo odstranění dat nebo konfigurací ze systému (alternativou je vytvoření výpisu adresáře nebo snímku obrazovky).
Provádění změn v systému
opakovaný přístup do systému nebo sdílení přístupu s jinými osobami.
Používání tzv. "bruteforce" k získání přístupu do systémů
pomocí útoků typu odepření služby nebo sociálního inženýrství.
Od nás můžete očekávat následující:

Pokud vaše zpráva splňuje výše uvedené podmínky, nebudeme s ní spojovat žádné právní důsledky. S vaší zprávou budeme zacházet jako s přísně důvěrnou a bez vašeho souhlasu nebudeme osobní údaje poskytovat třetím stranám, pokud to nebude vyžadovat zákon nebo soudní příkaz.
Na vaši zprávu odpovíme do 5 pracovních dnů a uvedeme naše posouzení zprávy a předpokládané datum vyřešení.
O dalším postupu vás budeme informovat. V přiměřené lhůtě vyřešíme bezpečnostní problém v systému, který jste identifikovali. Po vzájemné konzultaci určíme, kdy a jakým způsobem bude zveřejněn.
Pokud si to přejete, můžeme při vzájemné konzultaci uvést vaše jméno jako objevitele nahlášené zranitelnosti.
Jako poděkování za vaši pomoc nabízíme hravou odměnu za každé nahlášení dosud neznámého a závažného bezpečnostního problému. Odměna nikdy nebude mít peněžní podobu.

De Goorn, 25. května 2018