Tarkastus/CE

CE

Turvattomasta välipohjalattiasta voi aiheutua onnettomuusriski, fyysisiä vammoja ja aineellisia vahinkoja. Tämän estämiseksi sinun on lain mukaan työnantajana tehtävä kolme pakollista tarkastusta varastoosi ja/tai välipohjallesi. Nämä ovat nollatarkastus, määräaikainen turvallisuustarkastus ja tarkastus vahingon sattuessa.