Inspekcja/CE

CE

Ryzyko wypadków, obrażeń fizycznych i szkód materialnych może być konsekwencją niebezpiecznej antresoli. Aby temu zapobiec, prawo stanowi, że jako pracodawca musisz przeprowadzić trzy obowiązkowe kontrole swojego magazynu i/lub antresoli. Są to: kontrola zerowa, okresowa kontrola bezpieczeństwa oraz kontrola w przypadku uszkodzenia.