Inšpekcia/CE

CE

Následkom nebezpečnej medzipodlahy môže byť riziko úrazu, fyzického zranenia a materiálnych škôd. Aby ste tomu zabránili, zákon stanovuje, že ako zamestnávateľ musíte vykonať tri povinné kontroly svojho skladu a/alebo medzipodlahy. Ide o nulovú kontrolu, pravidelnú bezpečnostnú kontrolu a kontrolu v prípade poškodenia.