- Zásady ochrany osobných údajov - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Požiadať o cenovú ponuku

Zásady ochrany osobných údajov

Upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme zhromažďovať a používať, pretože sú potrebné na uzavretie a realizáciu akejkoľvek zmluvy s vami. To platí tak pre našich (potenciálnych) zákazníkov, ako aj pre strany, od ktorých nakupujeme tovar a/alebo služby.

Ak ste naším (potenciálnym) zákazníkom, vaše údaje použijeme na zaslanie ponuky, na určenie špecifikácií alebo želaní, ktoré by mal konkrétny tovar alebo služba spĺňať, aby sme vám mohli dodať tovar alebo vykonať prácu, vystaviť vám faktúru a aby sme s vami mohli hladko a efektívne komunikovať o aspektoch realizácie zmluvy.

Ak ste (potenciálny) dodávateľ alebo iný zmluvný partner, vaše osobné údaje sú tiež potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy. V prípade nákupu sú potrebné na to, aby sme vám mohli oznámiť, aké špecifikácie alebo želania by podľa nášho názoru mal konkrétny tovar alebo služba spĺňať, aby sme vám mohli zaslať žiadosť o cenovú ponuku alebo u vás vystaviť objednávku, aby sme mohli uhradiť vaše faktúry a aby sme s vami mohli plynule a efektívne komunikovať o ďalších aspektoch dohody.

Ak s vami máme obchodný vzťah, vaše údaje použijeme na to, aby sme vás kontaktovali na účely, ktoré sú v záujme našej spoločnosti. Môže ísť o účely, ako je diskusia o možnej spolupráci, poskytovanie a získavanie informácií a údržba našej siete.

Viac informácií

Nolte Mezzanine

Schoffel 1
1648 GG De Goorn
Holandsko
Tel: +31 (0)229-304040
E-mail: info@noltemezzanine.com

Priamy kontakt

O spoločnosti Mezzanine

Nolte Mezzanine ontwerpt, produceert en monteert Mezzanine vloeren voor heel Europa. Onze producten kunnen volgens uw wens geproduceerd worden én zijn werkelijk voorzien van een CE-keurmerk.

Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak nám však neposkytnete žiadne alebo dostatočné osobné údaje, je možné, že nebudeme môcť vykonávať vyššie uvedenú činnosť.

Prevod tretím stranám
V súvislosti s plnením akejkoľvek zmluvy s vami môžeme byť nútení poskytnúť vaše osobné údaje stranám, ktoré nám dodávajú diely, materiály a výrobky alebo vykonávajú prácu v našom mene. Na ukladanie (časti) našich záznamov o predaji a nákupe, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, používame aj externý serverový priestor. Z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje poskytnuté nášmu poskytovateľovi serverového priestoru. Používame tiež kancelársky balík Microsoft Office a súvisiace možnosti ukladania e-mailov a iných súborov. A napokon, keďže používame službu zasielania informačných bulletinov, vaše osobné údaje budú poskytnuté poskytovateľovi tejto služby.

Priamy marketing
V súvislosti s plnením akejkoľvek zmluvy s vami môžeme byť nútení poskytnúť vaše osobné údaje stranám, ktoré nám dodávajú diely, materiály a výrobky alebo vykonávajú prácu v našom mene. Na ukladanie (časti) našich záznamov o predaji a nákupe, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, používame aj externý serverový priestor. Z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje poskytnuté nášmu poskytovateľovi serverového priestoru. Používame tiež kancelársky balík Microsoft Office a súvisiace možnosti ukladania e-mailov a iných súborov. A napokon, keďže používame službu zasielania informačných bulletinov, vaše osobné údaje budú poskytnuté poskytovateľovi tejto služby.

Obdobie uchovávania osobných údajov
Ak ste si od nás vyžiadali cenovú ponuku, ale ešte ste sa nestali našim zákazníkom, vaše údaje odstránime najneskôr do jedného roka od nášho posledného kontaktu. Ak sme od vás dostali ponuku, ale nestali sme sa vaším zákazníkom, vaše osobné údaje tiež odstránime najneskôr do jedného roka od nášho posledného kontaktu. Ak ste sa stali naším zákazníkom alebo ak sme sa my stali vaším zákazníkom, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu siedmich rokov od konca finančného roka, v ktorom bola zmluva s vami úplne splnená. Obdobie siedmich rokov zodpovedá obdobiu, počas ktorého sme povinní uchovávať naše záznamy pre daňovú a colnú správu. Po uplynutí tohto obdobia vaše osobné údaje odstránime.

Cookies
Spoločnosť Nolte Mezzanine používa súbory cookie a iné technológie na zvýšenie jednoduchosti používania online a na monitorovanie používania stránky (prostredníctvom služby Google Analytics), aby sme na základe toho mohli zlepšiť kvalitu našich služieb.

Vaše práva
Máte právo požiadať nás o zobrazenie svojich osobných údajov. Ak na to existuje dôvod, môžete nás tiež požiadať o doplnenie vašich osobných údajov alebo o zmenu nepresností. Okrem toho máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo o obmedzenie používania vašich osobných údajov. Môžete tiež namietať proti zhromažďovaniu a používaniu vašich údajov alebo podať sťažnosť holandskému úradu na ochranu údajov. Nakoniec môžete požiadať o získanie vašich osobných údajov od nás alebo o ich prenos na inú stranu. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás telefonicky na čísle +31 (0)229 304040 alebo e-mailom na adrese info@noltemezzanine.com. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

De Goorn, 25. mája 2018