- Disclaimer - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Begär offert

Ansvarsfriskrivning

Villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för denna webbplats www.noltemezzanine.com.

Genom att besöka denna webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats godkänner du att denna ansvarsfriskrivning är tillämplig. I händelse av en konflikt mellan villkoren för specifika produkter och tjänster som beställs via denna webbplats och denna ansvarsfriskrivning ska villkoren för dessa produkter och tjänster gälla.

Användning av Noltes webbplats
Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats. Även om Nolte är mycket noga med att sammanställa och underhålla denna webbplats, och därvid använder sig av källor som anses vara tillförlitliga, kan Nolte Mezzanine inte garantera att informationen är korrekt, fullständig och aktuell. Nolte Mezzanine garanterar också att webbplatsen fungerar utan fel eller avbrott. Nolte Mezzanine avvisar uttryckligen allt ansvar med avseende på riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i den tillhandahållna informationen och den (ostörda) användningen av denna webbplats.

Information från tredje parter, produkter och tjänster
När Nolte Mezzanine visar länkar till webbplatser från tredje part innebär det inte att de produkter eller tjänster som erbjuds på eller via dessa webbplatser rekommenderas av Nolte Mezzanine. Nolte Mezzanine tar därför inget ansvar för innehållet, användningen eller tillgängligheten på webbplatser som det hänvisas till eller som länkar till denna webbplats. Användningen av sådana länkar sker på egen risk. Informationen på sådana webbplatser har inte bedömts av handelskammaren med avseende på riktighet, rimlighet, aktualitet eller fullständighet. Förfrågningar om att placera länkar till tredje parts webbplatser på www.noltemezzanine.com omfattas av ett antal kriterier.

Ändringar
Nolte Mezzanine förbehåller sig rätten att när som helst ändra den information som erbjuds på eller via denna webbplats, inklusive texten i denna ansvarsfriskrivning, utan att ge något ytterligare meddelande. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera om den information som erbjuds på eller via denna webbplats, inklusive texten i denna ansvarsfriskrivning, har ändrats.

Användning av information
Nolte Mezzanine behåller alla immateriella rättigheter och andra rättigheter till all information som erbjuds på eller via denna webbplats (inklusive alla texter, grafiskt material och logotyper). Det är inte tillåtet att kopiera, ladda ner eller på något sätt publicera, distribuera eller reproducera information på denna webbplats utan Nolte Mezzanines skriftliga förhandsgodkännande eller ägarens lagliga medgivande. Du får dock skriva ut och/eller ladda ner information på denna webbplats för ditt eget personliga bruk.

Tillämplig lagstiftning
Nederländsk lag gäller för denna webbplats och ansvarsfriskrivningen. Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning kommer uteslutande att hänskjutas till den behöriga domstolen i Nederländerna.

Ansvarsfullt offentliggörande
Det kan oväntat hända att det finns en svag punkt i något av våra system. Om du upptäcker en sårbarhet ber vi dig att rapportera detta så snart som möjligt så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vi ber dig att:

Rapportera sårbarheten till oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt den.
Skicka dina resultat per e-post till info@noltemezzanine.com
Ge tillräcklig information för att reproducera problemet så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt. Vanligtvis räcker det med IP-adressen eller URL-adressen för det drabbade systemet och en beskrivning av sårbarheten, men för mer komplexa sårbarheter kan det krävas mer information.
Lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig för att arbeta tillsammans för ett säkert resultat. Lämna åtminstone en e-postadress eller ett telefonnummer.
Inte dela informationen om säkerhetsproblemet med andra förrän det har lösts.
hantera kunskapen om säkerhetsproblemet på ett ansvarsfullt sätt genom att inte vidta några åtgärder utöver vad som är nödvändigt för att bevisa säkerhetsproblemet
Inse att all information från handelskammarens system omfattas av tystnadsplikt och att vidare utlämnande av denna information är straffbart enligt lag.
Undvik i vilket fall som helst:

Placering av skadlig kod
Kopiera, ändra eller radera data eller konfigurationer från ett system (ett alternativ till detta är att göra en katalogförteckning eller en skärmdump).
Göra ändringar i systemet
Upprepad åtkomst till systemet eller delning av åtkomst med andra.
Användning av så kallad "bruteforce" för att få tillgång till system.
använda överbelastningsattacker eller social ingenjörskonst.
Du kan förvänta dig följande av oss:

Om din rapport uppfyller ovanstående villkor kommer vi inte att koppla några rättsliga konsekvenser till rapporten. Vi kommer att behandla din rapport strikt konfidentiellt och kommer inte att dela personlig information med tredje part utan ditt tillstånd, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.
Vi kommer att svara på din rapport inom 5 arbetsdagar med vår bedömning av rapporten och ett förväntat datum för lösning.
Vi kommer att hålla dig informerad om hur det går. Vi löser säkerhetsproblemet i ett system som du har identifierat inom en rimlig tidsperiod. I ömsesidigt samråd bestämmer vi när och hur detta ska offentliggöras.
I ömsesidiga samråd kan vi, om du vill, nämna ditt namn som upptäckare av den rapporterade sårbarheten.
Som tack för din hjälp erbjuder vi en lekfull belöning för varje rapport om ett ännu okänt och allvarligt säkerhetsproblem. Belöningen kommer aldrig att vara monetär.

De Goorn, 25 maj 2018