- Integritetspolicy - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Begär offert

Integritetspolicy

Observera att vi kommer att samla in och använda de personuppgifter som du lämnar till oss i den mån det är nödvändigt för att ingå och genomföra avtalet med dig. Detta gäller både våra (potentiella) kunder och parter från vilka vi köper varor och/eller tjänster.

Om du är en (potentiell) kund hos oss kommer vi att använda dina uppgifter för att skicka ett erbjudande till dig, för att fastställa vilka specifikationer eller önskemål en viss vara eller tjänst ska uppfylla, för att kunna leverera varor eller utföra arbete åt dig, för att fakturera dig och för att kunna kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om avtalets genomförandeaspekter.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan entreprenör är dina personuppgifter också nödvändiga för att ingå och genomföra avtalet. När det gäller inköp är detta nödvändigt för att vi ska kunna meddela dig vilka specifikationer eller önskemål vi anser att en vara eller tjänst bör uppfylla, för att vi ska kunna skicka en offertförfrågan eller lägga en beställning hos dig, för att vi ska kunna betala dina fakturor och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om andra aspekter av avtalet.

Om vi har en affärsrelation med dig kommer vi att använda dina uppgifter för att kontakta dig för ändamål som ligger i vårt företags intresse. Detta kan omfatta syften som att diskutera ett eventuellt samarbete, tillhandahålla och inhämta information och underhålla vårt nätverk.

Mer information

Nolte Mezzanine

Schoffel 1
1648 GG De Goorn
Nederländerna
Telefon: +31 (0)229-30404040
E-post: info@noltemezzanine.com

Direktkontakt

Om Mezzanine

Nolte Mezzanine ontwerpt, produceert en monteert Mezzanine vloeren voor heel Europa. Våra produkter kan enligt dina önskemål tillverkas och tillverkas i enlighet med en av följande CE-keurmerk.

Du är inte skyldig att ge oss dina personuppgifter. Men om du inte lämnar några eller tillräckligt många personuppgifter till oss kan det hända att vi inte kan utföra det ovannämnda arbetet.

Överföring till tredje part
I samband med genomförandet av ett avtal med dig kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till parter som levererar delar, material och produkter till oss eller utför arbete för vår räkning. Vi använder också externt serverutrymme för att lagra (delar av) våra försäljnings- och inköpsregister, där dina personuppgifter ingår. Av denna anledning kommer dina personuppgifter att lämnas till vår leverantör av serverutrymme. Vi använder också Microsoft Office och tillhörande lagringsalternativ för e-post och andra filer. Slutligen, eftersom vi använder en utskickstjänst för nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att lämnas till leverantören av denna tjänst.

Direktmarknadsföring
I samband med genomförandet av ett avtal med dig kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till parter som levererar delar, material och produkter till oss eller utför arbete för vår räkning. Vi använder också externt serverutrymme för att lagra (delar av) våra försäljnings- och inköpsregister, där dina personuppgifter ingår. Av denna anledning kommer dina personuppgifter att lämnas till vår leverantör av serverutrymme. Vi använder också Microsoft Office och tillhörande lagringsalternativ för e-post och andra filer. Slutligen, eftersom vi använder en utskickstjänst för nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att lämnas till leverantören av denna tjänst.

Lagringsperiod för personuppgifter
Om du har begärt en offert från oss men inte har blivit kund hos oss, tar vi bort dina uppgifter senast ett år efter vår sista kontakt. Om vi har fått en offert från dig, men inte har blivit kund hos dig, kommer dina personuppgifter också att raderas senast ett år efter vår sista kontakt. Om du har blivit vår kund eller om vi har blivit din kund kommer vi att behålla dina personuppgifter i sju år efter utgången av det räkenskapsår under vilket avtalet med dig har genomförts fullt ut. Perioden på sju år motsvarar den period under vilken vi är skyldiga att bevara våra register för skatte- och tullförvaltningen. Vi kommer att ta bort dina personuppgifter i slutet av denna period.

Cookies
Nolte Mezzanine använder cookies och annan teknik för att öka användarvänligheten online för dig och för att övervaka hur webbplatsen används (med hjälp av Google Analytics), så att vi kan förbättra kvaliteten på våra tjänster på grundval av detta.

Dina rättigheter
Du har rätt att be oss att se dina egna personuppgifter. Om det finns skäl till det kan du också be oss att komplettera dina personuppgifter eller ändra felaktigheter. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår insamling och användning av dina uppgifter eller lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Slutligen kan du begära att få dina personuppgifter från oss eller få dem överförda till en annan part. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss per telefon på +31 (0)229 304040 eller per e-post på info@noltemezzanine.com. Om du har några frågor eller vill ha mer information om insamling och användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

De Goorn, 25 maj 2018