De Engineering

program för utformning

 

Engineering är en viktig del av vårt företag. För att flexibla och flexibla lösningar ska vara möjliga att använda har Nolte en omfattande ingenjörsavdelning som även kallas FoU (forskning och utveckling). På varje Mezzanine-våning är en rapport med en statisk beräkning kopplad.