CE-skydd och CE

tidskriftsinriktning

 

Kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade, dit kunnen de gevolgen vara av onveilige magazijnstellingen en Mezzanine vloeren. Om detta ska förebyggas, måste du som arbetsgivare se till att dina magasin och/eller Mezzanine-våven har en drietal keuringen som är obligatorisk för att kunna användas. Detta är den noll-körningen, den periodiska säkerhetskörningen och körningen vid skada.