Inspektion/CE

CE

Risken för olyckor, fysiska skador och materiella skador kan vara följden av ett osäkert mezzaningolv. För att förhindra detta föreskrivs i lagen att du som arbetsgivare måste utföra tre obligatoriska inspektioner av ditt lager och/eller mezzaningolv. Dessa är nollinspektionen, den periodiska säkerhetsinspektionen och inspektionen i händelse av skada.